Çevre ve Kalite Politikamız

Çevre Politikamız

Kurumsal olarak, ayrıma tabi tutulmadan tüm canlıların yaşam hakkının olduğunu ve bu canlılara saygı gösterilmesi gerektiğine inanırız. Bu nedenle, gerçekleştirilen her bir proje, her bir operasyon, hiçbir istisna olmadan tüm canlılar göz önünde bulundurularak yürütülür. Çevre kirliliğini minimum seviyede tutmak için mevzuat ve yönetmeliklere uygun, çevreyle uyumlu malzemeler kullanılarak faaliyetlerimizi

Çevreye ve doğaya verdiğimiz önemle hayatımızın daha kaliteli ve sürdürülebilir olması arasında bir ilişki olduğunu bilerek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gelecek kuşaklara ve dünyaya karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek, çevre politikamızın temelini oluşturuyor.

Kalite Politikamız

Oluşturduğumuz vizyon, misyon ve kurumsal değerler ışığında uğraş verdiğimiz inşaat alanında hizmet kalitemizi ölçülebilir ve sürdürülebilir kılmayı amaçlarız.

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarımızın her aşamasına entegre ederek, kendimizi sürekli yenileyen bir şirket olmak,
  • Müşteri memnuniyetini, projelerimiz sırasında ve sonrasında ölçer ve gerekli aksiyonları almak,
  • Performans göstergeleri tanımlayarak, iş süreçlerimizi etkin kılmak,
  • Projeleri istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerçekçi kaynak ve iş planlaması yapmak,
  • Yetkin ve deneyimli bir takım oluşturabilmek için, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak yönünde iletişim ve eğitim kanallarını kullanmak,
  • Geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlama yolunda adımlar atmak.